نشان سال 1400- توليد - پشتيباني‌ها - مانع‌زدايي‌ها

سید جواد سلیمانی

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و نايب رئيس هيأت مديره
سوابق مدیر عامل

قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو
قائم مقام مدیرعامل شرکت مگاموتور
رئیس هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در بلاروس و سنگال
رئیس هیأت مدیره سایپا یدک
مدیرعامل پتروشیمی تبریز
مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر

معصوم نجفیان

رئيس هيأت مديره و قائم مقام مدير عامل در امور شركتهای گروه

حمیدرضا رستگار

عضو موظف هيأت مديره و قائم مقام مدير عامل در امور اجرايی گروه

علی شيخ‌زاده

عضو هيأت مديره و قائم مقام مدير عامل در امور توليد گروه

بهمن حسين‌زاده

عضو هيأت مديره و قائم مقام مدير عامل

مجيد باقری خوزانی

قائم مقام مدير عامل در حوزه فروش و خدمات پس از فروش

نيما مصلح

قائم‌مقام مدیرعامل در امور توسعه محصول و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌ها