سید جواد سلیمانی

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا
سوابق مدیر عامل

قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو
قائم مقام مدیرعامل شرکت مگاموتور
رئیس هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در بلاروس و سنگال
رئیس هیأت مدیره سایپا یدک
مدیرعامل پتروشیمی تبریز
مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر

معصوم نجفیان

رئیس هیات مدیره

حمیدرضا رستگار

عضو موظف هيأت مديره

علی شيخ‌زاده

عضو موظف هيأت مديره

علی اكبر رضايی

عضو موظف هيأت مديره

مجيد باقری خوزانی

قائم مقام مدير عامل در امور فروش