نشان سال 1400- توليد - پشتيباني‌ها - مانع‌زدايي‌ها

سیستم مدیریت کارخانه

خط مشی سیستم مدیریت کارخانه (SPMS)

برای حفظ پایداری و افزایش توان رقابت‌پذیری در محیط پر چالش کسب و کار ملی و بین‌المللی و پاسخگویی موثر به نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان، توسعه تفکر ناب در تمامی فعالیتها و فرآیندهای بنگاههای اقتصادی، در گستره زنجیره ارزش محصول/ خدمت، ضرورتی گریز ناپذیر است. گروه خودروسازی سایپا بعنوان مجموعه‌ای تاثیرگذار در اقتصاد ملی و پیشرو در مسیر سرآمدی، خود را متعهد به توسعه این تفکر در تمامی فرآیندها بر اساس اصول زیر میداند:

  • تعریف متوازن ارزش محصول/ خدمت: تعیین متوازن ارزش هر فعالیت مرتبط با محصول/ خدمت از نگاه ذینفعان شامل ارزشهای آشکار و پنهان.
  • حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده: شناسایی جریان ارزش در توسعه هر محصول / خدمت، بهبود مستمر آن، حذف اتلافها و فعالیتهای بدون ارزش افزوده.
  • ارائه محصول منطبق با نیاز مشتری: برنامه‌ریزی تولید و تأمین اقتصادی، تولید مطابق نیاز مشتریان در بخشهای مختلف بازار بر مبنای سیستم کششی با هدف کاهش زمان تولید تا تحویل و افزایش رضایتمندی مشتریان.
  • تعالی پایدار: استفاده بهینه از منابع، بهبود مستمر و کمالجویی در تمامی فرآیندها به منظور تحقق اهداف کیفیت، هزینه و زمان با مشارکت کارکنان.

گروه سایپا به منظور حصول اطمینان از ایجاد زیرساختی یکپارچه و نظام‌مند در جهت تحقق اصول فوق با بهره گیری از دانش بومی و الگوبرداری از خودروسازان جهانی، مبادرت به طراحی و استقرار سیستم مدیریت کارخانه نموده که در برگیرنده کلیه فرآیندهای عملیاتی تکوین محصول در زنجیره ارزش محصولات است. کلیه شرکتهای گروه می‌بایست اجرای دقیق این سیستم و رعایت الزامات و الگوهای آن را سرلوحه خویش قرار داده و در توسعه و بهبود آن کوشا باشند.

خط مشی جامع سیستم های مدیریت

گروه سایپا بعنوان یکی از قطبهای بزرگ خودروسازی در کشور با برخورداری از نیم قرن تجربه و کارکنانی توانمند، در راستای جهت‌گیریهای استراتژیک خود، توسعه نظام‌مند رویکردهای مدیریتی در جهت پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان را زیربنایی برای توسعه پایدار و تبدیل شدن به یک خودروساز بین‌المللی میداند و در این راستا خط مشی خود را که چارچوبی برای تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی سازمان است به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

۱- ارزش آفرینی برای مشتریان و سایر ذینفعان

برقراری ارتباط موثر با ذینفعان، طراحی، توسعه و تولید محصولات و خدمات با در نظر گرفتن مؤلفه‌های کیفیت ، هزینه و زمان منطبق با نیازها و انتظارات متوازن ایشان و رعایت استانداردهای ملی و سایر استانداردهای بازارهای هدف.

2- طراحی و ایجاد محیطی ایمن، سالم، بهداشتی و با نشاط

ایجاد محیط ایمن، سالم، بهداشتی و با نشاط برای نگهداری و ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان و سایر ذینفعان در محیط سازمان و پیشگیری از بروز حوادث، مصدومیتها، بیماریهای شغلی و غیر شغلی.

3- حفظ محیط زیست

مدیریت محیط زیست در فرآیندهای تولید. پشتیبانی، خدمات پس از فروش و طراحی و انتخاب محصول در زنجیره تأمین، از طریق پیشگیری از ایجاد انواع آلودگی، شناسایی و کنترل منابع آلوده کننده و بهینه سازی مصرف منابع و حامل‌های انرژی با رویکرد کاهش انتشار کربن.

4- توسعه و توانمندسازی کارکنان

شناسایی و جذب استعدادها و توسعه مهارت، دانش و انگیزش کارکنان با تأکید بر ایجاد فرصتهای برابر یادگیری در راستای تأمین نیازهای تخصصی و متوازن منابع انسانی در فرآیندهای مختلف سازمان.

5- چابک سازی سازمان

توسعه نگرش فرآیندی، تفکر سیستمی و ناب، از طریق پویایی ساختار ها، ارتباطات سازمانی، تبیین مسئولیتها و اختیارات صاحبان فرآیند در گستره زنجیره ارزش با توجه به تغییرات محیط کسب و کار.

توسعه و پایداری سایپا در گرو رعایت این خط مشی در تمامی فرآیندها و مدیریت ریسک های مترتب بر آن می باشد. به منظور حصول اطمینان از ایجاد زیرساختی یکپارچه، فرآیندهای عملیاتی سازمان بر اساس الزامات آخرین ویرایش استانداردهای سیستمهای مدیریت (ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO50001, ISO10002, ISO10002) قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط، الزامات کاربردی در صنعت خودرو، الگوبرداری از سازمانهای پیشرو، بهره برداری از تکنولوژیهای روز و نیز دانش سازمانی ارزشمند کارکنان سایپا، طراحی، اجرا و به روز میگردد.

اینجانب بعنوان مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، با تکیه بر همدلی، مشارکت و توانمندیهای تمامی همکارانم، ضمن تعهد به حفظ ارزشهای سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و حقوق تمامی ذینفعان، خود را متعهد به رعایت این خط مشی و پایش بهبود مستمر فرآیندهای سازمان میدانم و از شما عزیزان نیز در گروه سایپا انتظار دارم که در تمامی فرآیندهایتان، بهبود مستمر در چارچوب این خط مشی را سرلوحه کار خویش قرار دهید.