نشان سال 1400- توليد - پشتيباني‌ها - مانع‌زدايي‌ها

ماموریت :

تولید و عرضه انواع خودروی سواری و تجاری و سایر فعالیت‌های مرتبط با قابلیت کسب بازار جهانی و با بیشترین انطباق با نیاز مشتریان بازار ایران.

اهداف :

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق 1404»، گروه خودروسازی سایپا سیاست های راهبردی خود را با عنوان راهبر 1404 تهیه و بر اساس آن اهداف و استراتژی های خود را تدوین نموده است.

چشم انداز :

چشم­ انداز گروه سایپا، تبدیل شدن به یک خودروساز بین المللی است. این چشم­ انداز از طریق مالکیت برند اختصاصی، مدیریت محصول و پلتفرم، مدیریت شبکه فروش و خدمات پس از فروش، حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی، توان رقابتی در کیفیت و قیمت و بازیگری اصلی در بازار ایران محقق خواهد شد.