نشان سال 1400- توليد - پشتيباني‌ها - مانع‌زدايي‌ها

شرکت سایپا از دهه 70 گواهینامه های سیستمهای مدیریت شامل ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت)،ISO14001 (سیستم مدیریت محیط زیست) و OHSAS18001   (سیستم مدیریت ایمنی بهداشت) را اخذ کرده است و توانسته این سیستمهای مدیریتی را در سطح سازمان خود تا کنون حفظ و نگهداری نماید.

سازمان در سالهای قبل در بازه های زمانی خاصی بنا بر اقتضاء ، استانداردهای دیگری از جمله ISO3834 (سیستم مدیریت جوش)،ISO17025 (سیستم مدیریت آزمایشگاهی)، IWA2 (سیستم مدیریت خدمات آموزشی) را استقرار داده ولی با اتمام ضرورت های مربوطه و اولویتهای سازمان، گواهینامه آنها تمدید نگردیده است.

در این راستا در مواردی که سیستمهای مدیریتی در سطح بین المللی تغییر نموده‌اند، تغییرات و جهشهای لازم را در سازمان خود ایجاد و مطابق با الزامات جدید، سیستمهای خود را به روزرسانی نموده است.

همچنین در طول سالهای اخیر موفق به پیاده سازی سیستمهای نوین مدیریتی از جمله سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی SA8000 و سیستم مدیریت انرژی ISO50001 از شرکت TUVNORD آلمان گردیده و سایپا به عنوان یک سازمان پیشرو در پیادهسازی و اجرای اثربخش سیستمهای مدیریتی مطرح شده است.

این شرکت با توجه به ارائه نقشه راه خود در پیاده سازی استانداردهای اثربخش، درصدد شناسایی و استقرار سیستمهای مدیریتی مورد نیاز با توجه به شرایط محیطی صنعت خودرو در کشور و نیز با توجه به قابلیتها و توانمندیهای درونی سازمان میباشد.

در ادامه فعالیتهای توسعه استانداردها، استقرار سیستمهای دیگر از جمله سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002 ، سیستم شکایات و حل اختلاف برون سازمانی ISO10003 ، سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ISO10004 و ... در حال پیاده سازی میباشد و گواهینامه های آنها اخذ خواهد گردید.