نشان سال 1400- توليد - پشتيباني‌ها - مانع‌زدايي‌ها

درخواست اعطای نمایندگی مجاز

متقاضی محترم:

حداقل شرایط جهت تکمیل فرم تقاضای نمایندگی به شرح ذیل می باشد:

 • مساحت ملک : حداقل 1550 متر مربع ( به جز مناطق خاص از شهرهای بزرگ )
 • برِ ملک : حداقل 25 متر
 • موقعیت ملک : واقع در خیابان اصلی با فاصله مجاز از سایر نمایندگی های سایپا (مطابق با ضوابط شرکت)
 • وضعیت مالکیت : سند ششدانگ به نام متقاضی و یا اجاره نامه 10 ساله محضری به نام متقاضی(اجاره نامه فقط در کلان شهرها )
 • وضعیت مجوز : امکان دریافت مجوز ساخت ( تجاری و سوله کارگاهی ) برای ملک مورد نظر از شهرداری
 • وضعیت نظام وظیفه(آقایان) : داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم
 • مدرک تحصیلی : داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر ( اولویت با مدارک بالاتر می باشد )
 • توان سرمایه گذاری (جهت اجرای پروژه احداث نمایندگی) : دارا بودن توان مالی کافی جهت اخذ مجوزهای لازم و ساخت و ساز مطابق استانداردهای شرکت
 • سن متقاضی : حد اکثر سن 55 سال ( اشخاص حقیقی )
 • وثیقه ملکی : توانایی ارائه وثیقه ملکی به میزانی که شرکت تعیین نماید.
 • ارائه فیش واریزی درخواست بازدید: متقاضی می بایست در صورت اخذ تائید بازدید از طرف دفتر منطقه ای، مبلغ 3.000.000 ریال به شماره حساب123433بانک سپه و یا شماره حساب 25/16034341 بانک ملت به نام شرکت سایپا یدک واریز نموده و اصل فیش را قبل از تاریخ بازدید اعلام شده از دفتر منطقه ای مربوطه، به شرکت ارائه نماید.
در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست جنابعالی قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.
 • تذکر1 : قبول درخواست و مدارک متقاضی و واریز وجه هزینه بازدید از ملک، هیچگونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتیاز نمایندگی به متقاضی، برای شرکت در بر نخواهد داشت و وجه واریز شده مسترد نخواهد شد .
 • تذکر2 : در صورت احراز عدم صحت اطلاعات فرم مذبور در هر یک از مراحل تقاضا، نام متقاضی مورد نظر از لیست خارج و تقاضا مردود تلقی می گردد.
 • تذکر3 : استاندارد سازی ، نصب تابلو و تهیه کلیه ملزومات بر عهده شخص متقاضی بوده و هیچگونه تسهیلاتی جهت احداث نمایندگی پرداخت نمی گردد.

جهت تکمیل فرم درخواست نمایندگی از مرورگر Internet Explorer استفاده کنید . در صفحه مزبور دکمه درخواست اخذ نمایندگی را کلیک کنید .

درخواست اعطای نمایندگی فروش قطعه

متقاضی محترم:

حداقل شرایط جهت تکمیل فرم تقاضای عاملیت مجاز فروش قطعه به شرح ذیل می باشد:

 • مساحت ملک : حداقل 30 متر مربع ( بجز مناطق خاص از شهرهای بزرگ)
 • برِ ملک : حداقل 4 متر
 • ارتفاع از کف : حداقل 3 متر
 • موقعیت ملک : واقع درخیابان اصلی با فاصله مجاز از سایر نمایندگی های سایپا و عاملیت های مجاز فروش قطعه سایپا (مطابق با ضوابط شرکت)
 • وضعیت مالکیت : سند ششدانگ و یا اجاره نامه 5 ساله محضری به نام متقاضی
 • وضعیت مجوز : ملک با کاربری تجاری و دارای پروانه کسب مربوط به همان ملک (به نوع فعالیت)
 • وضعیت نظام وظیفه(آقایان) : داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم
 • توان سرمایه گذاری: دارا بودن توان مالی کافی جهت خرید قطعات یدکی به میزان تعیین شده توسط مدیریت فروش قطعات (با توجه به منطقه)
 • وثیقه ملکی : توانایی ارائه وثیقه ملکی به میزانی که شرکت تعیین نماید.
 • ارائه فیش واریزی درخواست بازدید: متقاضی می بایست در صورت اخذ تائید بازدید از طرف دفتر منطقه ای، مبلغ 3.000.000 ریال به شماره حساب123433بانک سپه و یا شماره حساب 25/16034341 بانک ملت به نام شرکت سایپا یدک واریز نموده و اصل فیش را قبل از تاریخ بازدید اعلام شده از دفتر منطقه ای مربوطه، به شرکت ارائه نماید.

توجه: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد الزامی می باشد.

در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست جنابعالی قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.
 • تذکر1 : قبول درخواست و مدارک متقاضی و واریز وجه هزینه بازدید از ملک، هیچگونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتیاز عاملیت به متقاضی، برای شرکت در بر نخواهد داشت و وجه واریز شده مسترد نخواهد شد .
 • تذکر2 : در صورت احراز عدم صحت اطلاعات فرم مزبور در هر یک از مراحل تقاضا، نام متقاضی مورد نظر از لیست خارج و تقاضا مردود تلقی می گردد.
 • تذکر3 : استاندارد سازی ، اجرای طرح نما و تهیه کلیه ملزومات بر عهده شخص متقاضی بوده و هیچگونه تسهیلاتی جهت احداث عاملیت پرداخت نمی گردد.

جهت تکمیل فرم درخواست نمایندگی از مرورگر Internet Explorer استفاده کنید . در صفحه مزبور دکمه درخواست اخذ نمایندگی را کلیک کنید .