نشان سال 1400- توليد - پشتيباني‌ها - مانع‌زدايي‌ها

فرصت های موجود در حوزه قطعه سازی

 • واگذاری بخش از سهام/کل سهام در اختیار شرکت های قطعه ساز
 • توسعه و ارتقای تکنولوژی
 • توسعه و ارتقای خطوط تولید
 • قطعات با فناوری پیشرفته

فرصت های موجود در حوزه تحقیق و توسعه

 • تولید محصولات جدید
 • توسعه قوای محرکه (موتور و گیربکس)
 • توسعه آزمایشگاه های تست خودرو

فرصت های موجود در حوزه تولید

 • توسعه خطوط تولید در خودروسازان
 • ارتقای تکنولوژی خطوط تولید

فرصت های موجود در حوزه صادرات

 • سرمایه گذاری در سایت های بازارهای هدف صادراتی
 • توسعه کسب و کارهای مرتبط با خودرو در بازارهای هدف صادراتی

فرصت های موجود در کسب و کارهای نو

 • ایجاد و توسعه کسب و کار های جدید مرتبط با خودروسازی
 • توسعه کسب و کارهای مکمل